Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Hakkımızda

Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü - eski adıyla Web Yönetim Ofisi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin giderek artan web çözümleri ihtiyacı üzerine Mayıs 2006′da rektörlüğe bağlı olarak kuruldu. Kuruluşunun hemen ardından özellikle Akademik birimlerin web sayfalarında yer alan ders programları, ders bilgileri, akademik kadro gibi içeriklerin yönetimini sağlayan web yönetim sistemini devreye soktu. Hala Web Yönetim Sistemi, OASIS – Öğrenci Bilgi Sistemi gibi büyük projeleri  geliştirmekte ve yönetimini yapmakta olan YBSM, üniversitemizin oluşan Web Teknolojileri İhtiyaçlarında en iyi çözümleri sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

2010 yılında kadrosuna kattığı yeni elemanlar ile güçlenen Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü, yürüttüğü projelere paralel olarak,  Rektörlük tarafından önce , “Öğrenci Yönetim Bilgi Sistemi Ofisi” ve kısa süre sonra “Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü” olarak yeniden adlandırıldı ve vizyonunu büyütmüş oldu.  Üniversitemizin Bilgi Sistemleri ihtiyacını karşılayan ofisimiz artık bu adla anılacak ve eskiden olduğu gibi bünyesinde bulunan Web Yönetim Birimi ile web çözümleri sunmaya da devam edecek.

Görevlerimiz

 • OASIS  projesinin tamamlanması ve akademik/idari birimlerden gelen yeni çözüm taleplerinin moduller aracığı ile OASIS’e eklenmesi

 • Web Yönetim Sistemi (WYS) projesinin yönetimi ve akademik/idari birimlerden gelen yeni çözüm taleplerinin moduller aracığı ile WYS’ye eklenmesi

 • IEU web sayfalarının yönetim, tasarım ve yayınlanma politikalarının belirlenmesi.

 • IEU websitesinin tasarımı ve güncellenmesi.

 • WYS'nin geliştirilmesi, yönetimi ve desteğinin verilmesi.

 • IEU ana web serverının yönetimi, web sayfalarına erişimlerin düzenlenmesi.

 • Alt alan adlarının açılması, bu alt alanların barındırılması için gerekli ftp hesaplarının açılması.

 • Web Yönetim Sistemi ve sağlanılan diğer web teknolojileri için gerekli dökümantasyonun sağlanması.

İzmir Ekonomi Üniversitesi,  Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü olarak;

 • Üniversitemizin güvenilirliğini ve itibarını korumayı,

 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,

 • Bilgi Güvenliğine ilişkin riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

 • Tabi olunan yasal düzenlemelere uymayı,

 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı,

 • İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

 • Güvenlik gereksinimlerini sürekli iyileştirmeyi

 • İhtiyaç duyulan kaynakların sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt etmekteyiz.